english - nederlands | leveringsvoorwaarden | contact
SolidNLLogo
Office365
SolidNLLogo
Office365

SolidNL focusses on SharePoint Solution architecting- and development.

Examples of services we offer:

 • design and configure SharePoint farms, including site collections, sites, web applications, etc.
 • implementing custom SharePoint solutions
 • guidance on the deployment of SharePoint within organizations for end users, IT admins and development teams
 • development of digital workflows within (and outside) of your organization
 • development of digital forms
 • prepare and conduct targeted end user and admin training

Please contact us if you have a specific question.

SharePoint 2013 logo

SolidNL richt zich op SharePoint Solution architecting.

Voorbeelden van door ons geleverde diensten:

 • ontwerpen en configureren van SharePoint farms, inclusief site collecties, web applicaties, sites, etc.
 • ontwikkelen en implementeren van maatwerk SharePoint oplossingen
 • coaching en begeleiding bij het invoeren van SharePoint binnen uw organisatie, gericht op zowel de beheerders en ontwikkelteams als de eindgebruikers
 • ontwikkelen van digitale werkstromen binnen (en buiten) uw organisatie
 • ontwikkelen van digitale formulieren oplossingen
 • voorbereiden en uitvoeren van gerichte eindgebruiker- en beheerders training
 • troubleshooten en onderhoud van bestaande SharePoint oplossingen

Mocht u specifieke vragen hebben over de door ons geleverde diensten neem dan contact met ons op.

SharePoint 2013 logo

SolidNL focuses on solving business challenges by utilizing SharePoint technology. SolidNL delivers support for the complete life cycle in SharePoint Solution projects.

Examples are requirements gathering, solution architecting, custom .net development and end user training.

SharePoint offers a huge variety of features, covering almost any business scenario. SolidNL aims to architect and deliver solutions based on the out of the box functionality of the SharePoint platform. Only when really necessary, custom SharePoint development will be advised to solve particular requirements. As a Microsoft Partner, all Microsoft best practices will be taken into account.

SolidNL is owned by Ruud van Engelen, a SharePoint Solution Architect/Developer with over 12 years experience in the field of architecting and developing complex solutions. Ruud focusses on SharePoint technology fulltime since 2007, covering a wide range of SharePoint related projects with small - and large accounts. SolidNL is based in the Amsterdam area in The Netherlands.

Bizspark logo

SolidNL richt zich op het oplossen van business problemen met behulp van SharePoint technologie. SolidNL levert ondersteuning voor de complete levensduur van SharePoint projecten.

Voorbeelden zijn het opstellen van programma van eisen, functioneel- en technisch ontwerp, maatwerk .net ontwikkeling en eindgebruikers training.

SharePoint behelst een enorme hoeveelheid functionaliteit waarmee bijna alle business scenario's gedekt kunnen worden. SolidNL stelt zich als doel om een oplossing zo te ontwerpen en te ontwikkelen dat het maximale van de standaard SharePoint functies worden (her) gebruikt. Alleen wanneer absoluut noodzakelijk wordt maatwerk geadviseerd om bepaalde specifieke eisen te implementeren. Als Microsoft partner worden natuurlijk alle Microsoft best practices in acht genomen.

SolidNL wordt gerund door Ruud van Engelen, een SharePoint Solution Architect/Developer met meer dan 12 jaar ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van complexe maatwerk oplossingen. Ruud richt zich geheel op SharePoint technologie sinds 2007 waarbij inmiddels een zeer breed scala van SharePoint gerelateerde projecten voorbij zijn gekomen, in zowel kleine als grote organisaties. SolidNL is gevestigd in de omgeving van Amsterdam.

Bizspark logo

"Office 365 is a set of web-enabled tools that lets you access your email, important documents, contacts, and calendars from virtually anywhere and on almost any device. Designed for organizations of all sizes, the service brings together online versions of the best business-grade communications and collaboration tools from Microsoft plus Microsoft Office Web Apps. Office 365 works seamlessly with the programs you already know and use — Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint. This is the much-anticipated cloud service that gives small businesses the capabilities and efficiencies to grow and target more rapid success." Powerful security features from Microsoft Corporation help protect your data, and it will be backed with a 99.9 percent financially-backed uptime guarantee.

SolidNL delivers a range of services on the Office365 platform, including:

 • custom workflow activities for use with the Office365 workflows
 • custom site definitions within Office365
 • connections from and to Office365 resources
 • custom solutions integrating Office365 and Azure technologies

Contact us if you have a specific question.

Office365 logo Office365 logo

"Office 365 is een set web-enabled hulpprogramma's waarmee u toegang heeft tot uw e-mail, belangrijke documenten, contacten en kalenders vanaf vrijwel elke locatie en op bijna elk apparaat. Ontworpen voor organisaties van alle soorten en maten, verenigt de service on line versies van de beste business-grade communicatie en samenwerkingshulpmiddelen uit Microsoft plus Microsoft Office Web Apps. Office 365 werkt naadloos samen met de programma's die u al kent en gebruikt — Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint. Dit is de langverwachte cloud service waarmee bedrijven de mogelijkheden en efficiëntie krijgen om te groeien en te richten op meer en sneller succes. Krachtige beveiligingsfuncties van Microsoft helpen uw gegevens te beschermen, en het wordt ondersteund met een 99,9 procent financieel gesteunde uptime garantie."

SolidNL levert een scala van service op het Office365 platform, inclusief:

 • maatwerk werkstroom activiteiten voor gebruik in Office365 werkstromen en/of lokale werkstromen
 • maatwerk site definities voor gebruik in Office365 sites
 • connectiviteit van en naar Office365 resources
 • maatwerk oplossingen met integratie van Office365 en Azure technologie
 • het leveren van advisering en assistentie aan organisaties bij het migreren van bestaande oplossingen en opslag naar de  Office365/Azure platformen
 • advisering over Cloud technologie

Mocht u specifieke vragen hebben over de door ons geleverde Cloud diensten neem dan contact met ons op.

Office365 logo Office365 logo

If you have any queries concerning SolidNL and its services please contact us via email: info@solidnl.nl.

Email logo Linkedin logo

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over SolidNL en haar diensten, dan kunt u mailen naar: info@solidnl.nl.

Email logo Linkedin logo

SolidNL hanteert de algemene leveringsvoorwaarden van de branchevereniging ICT Office. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle door SolidNL geleverde diensten en/of goederen. Deze voorwaarden bestaan uit een algemeen deel, aangevuld door met 1 of meerdere specifieke modules, afhankelijk van het geleverde:

Meer informatie over ICT Office en de leveringsvoorwaarden kunt u vinden op de website www.ictoffice.nl, of neem contact met ons op.